Patient- och närståendesamverkan

3-4. Patient- och närståendesamverkan

Utmaning: Inhämtning av patienters och närståendes preferenser och perspektiv på nya behandlingar genom utvecklingsresan gör behandlingarna bättre, men det saknas ofta verktyg för detta. Formerna för patient- och närståendesamverkan behöver vidareutvecklas och implementeras på systemnivå.

Mål: Skapa en plattform för multidisciplinärt samarbete.

Medverkande: Aktiviteten genomförs i samarbete med patienter, närstående, Genomic Medicine Sweden och Biobank Sverige.

Kontakt: Kristina Kannisto, Karolinska Universitetssjukhuset