Swelife-ATMP Partners

 1. Akademiska Sjukhuset – Avdelningen för plastikkirurgi och käkkirurgi
 2. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
 3. Celgene AB
 4. CellSeed Sweden AB
 5. CombiGene AB
 6. Cytiva AB
 7. Gilead Science Sweden AB
 8. Göteborgs Universitet – Institutionen för biomedicin
 9. Idogen AB
 10. Janssen-Cilag AB
 11. IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi AB
 12. Karolinska Institutet – Department of Clinical Science, Intervention and Technology
 13. Karolinska Institutet – Department of neuroscience
 14. Karolinska Institutet – Institutionen för laboratoriemedicin
 15. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
 16. Karolinska Universitetssjukhuset Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation
 17. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Trial Alliance
 18. Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen
 19. Lunds Universitet – Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
 20. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
 21. Medicon Village Innovation AB
 22. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
 23. NOVARTIS SVERIGE AKTIEBOLAG
 24. PFIZER INNOVATIONS AB
 25. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
 26. Region Skåne – Neurologiska kliniken Lund
 27. Region Västerbotten
 28. Region Örebro Län
 29. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials
 30. Skåne Universitetssjukhus, Hematologi, onkologi och strålningsfysik
 31. TAKARA BIO EUROPE AB
 32. Uppsala Universitet – Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 33. Uppsala universitet Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 34. Uppsala Universitet – Juridiska institutionen
 35. VERIGRAFT AB
 36. VÄSTRA GÖTALANDSREGION – Gothia Forum
 37. VÄSTRA GÖTALANDSREGION VO Onkologi
 38. ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING – Region Östergötland
 39. XNK Therapeutics AB