General Assembly

Idogen – Lars Hedbys/Agneta Edberg
Medicon Village – Kerstin Jakobsson
Takara Biocenter – Kristina Runeberg
YSDS – John Coleman
Tataa Biocenter – Mikael Kubista
Cell Seed – Camilla Huse Bondesson
Noricon AB – Dusan Raicevic
Xintela – Evy Lundgren-Åkerlund
Cytiva AB – Margareta Tennander
AstraZeneca – Anna Sandström
Pfizer – Malin Parkler
Västra Götalands Regionen – Jenny Almqvist
Region Stockholm – Pontus Blomberg
Region Uppsala – Alexandra Karström
Region Östergötland – Folke Sjöberg
Region Örebro län – Gisela Helenius
Region Skåne – Stefan Scheding
Region Västerbotten – Mikael Wiberg
RISE – Krim Talia
Kungliga Tekniska Högskolan – Veronique Chotteau
Karolinska Institutet – Matti Sällberg
Göteborgs Universitet – Anders Lindahl
Umeå Universitet – Paul Kingham