Kartläggning

1-2.  Omvärldsanalys och kartläggning av det svenska ATMP-landskapet

Aktiviteten syftar till att löpande följa och sprida kännedom om den nationella och internationella utvecklingen inom området. Under början av projektet genomfördes en kartläggning av Sveriges position vad avser vetenskaplig aktivitet samt industri inom området, i jämförelse med åtta andra Europeiska länder. Kartläggningen utgör en baslinje som skall ligga till grund för löpande uppföljningar av hur området utvecklas.

baseline_ATMP_16Oct2020opt

Annual Report_ATMP_July-7-2022.pdf

Kontaktpersoner: