Juridiska frågor

3-2. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring juridiska frågor för sjukhus och regioner

Utmaning: Avtal och regelverkstolkningar kring ATMP inom både forskning och vid införande av godkända läkemedel kräver särskild kompetens. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan jurister och andra inblandade verksamheter i regionerna är av stor vikt. Vi önskar åstadkomma nationell samverkan kring juridiska utmaningar.

Mål: Nationell samverkan som underlättar implementeringen av ATMP i hälso- och sjukvården.

Medverkande: Jurister i de regioner som har infört eller planerar att införa ATMP, jurister vid myndigheter samt berörda sjukhusapotekare.

Kontakt: Sofie Alverlind, SKR och Kristina Kannisto, Karolinska Centrum för Cellterapi