Patient- och närståendesamverkan

3-4. Patient- och närståendesamverkan

Utmaning: En internationell kulturförändring är på gång inom samverkan, inte minst på life science-området. Det är tydligt att ett inkluderande förhållningssätt är en allt viktigare prioritet, såväl inom hälso- och sjukvården som inom den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen. Detta innebär att studiedeltagare, patienter och närstående i allt större utsträckning betraktas som partners i många sammanhang. Men hur ska man göra för att ett sådant partnerskap ska bli framgångsrikt? Och vad menas egentligen med framgång inom samverkan? Det är frågor som vi som ligger bakom Samverkan 2.0 försöker besvara.

Mål: En hållbar form för patient- och närståendesamverkan med sikte på värdeskapande och innovationskraft i forskning, hälso- och sjukvård.

Leverans: Rapport Samverkan 2.0 Samverkan-2-0-tillganglighet

ATMP – Ny rapport ger vägledning kring samverkan mellan patienter, vård och forskning (atmp.knowitjonkoping.se)

Medverkande: Detta projekt är ett gemensamt initiativ från patienter och närstående med representation från bland annat Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Nätverket mot cancer, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Forum spetspatient, Biobank Sverige, Genomic Medicine Sweden och ATMP Sweden.

Kontakt: Ewa Ellis, Karolinska Universitetssjukhuset