CCRM-nod

2-2.  Planera och skapa förutsättningar för att upprätta en CCRM-nod i Sverige

Aktiviteten syftar till att utreda och skapa förutsättningar för att etablera en nationell infrastruktur för utveckling, tillverkning, finansiering och kommersialisering av ATMP, baserad på och i samarbete med den modell som byggts upp vid Center for Commercialisation of Regenerative Medicine (CCRM) i Toronto Kanada. I detta ingår att klargöra hur initiativet (”CCRM Nordic”) kan komplettera och samverka med det existerande ATMP innovationssystemet i Sverige, samt undersöka dess finansiella förutsättningar. Utredningen rapporteras under Q1 2021.

Länkar:

Infrastructure report from the ATMP Innovation Milieu Industrial development activity

Kontaktpersoner:

Jim Lund