Vad är ATMPs?

ATMP står för Advanced Therapy Medical Products, på svenska läkemedel för avancerad terapi. Denna typ av läkemedel är baserade på gener, celler eller vävnader. Med ATMP, eller avancerade terapier som de ofta kallas i dagligt tal , kan sjukdomar behandlas på helt nya sätt.

Behandling med ATMP kan innebära en engångsbehandling med förväntan på en bestående effekt, en slags reparation. De kan i andra fall skapa uttalade möjligheter till långtidsöverlevnad för vissa cancerpatienter där alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Det kan också handla om behandlingsmöjligheter för patienter med ärftliga sjukdomar där det i dag saknas effektiva behandlingsalternativ.

Olika typer av ATMPs

Det finns olika typer av ATMP – cellbaserade-, genbaserade-, vävnadstekniska produkter och kombinationsläkemedel. Kombinationsläkemedel kan innehålla en eller flera medicintekniska produkter.

ATMP förutsätter effektiva lösningar

ATMP innebär fantastiska möjligheter att göra just det som vården syftar till, nämligen att behandla, lindra och om möjligt bota sjukdom. ATMP förutsätter dock effektiva lösningar för den praktiska hanteringen, tillgång till multidisciplinär kompetens och en klok hantering av ekonomisk osäkerhet och budgetmässiga aspekter.

Vill du veta mer?

Kontakta Heather Main på ATMP Sweden. ATMP Sweden är ett nationellt nätverk för aktiviteter inom läkemedel för avancerad terapi. Vi tillhandahåller centraliserings-, koordinerings- och kommunikationsfunktioner till svenska ATMP-intressenter.