EATRIS ATMP nod

TILLGÄNGLIGGÖRA SVENSK ATMP FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Arbetet innebär både att knyta an svensk ATMP forskningsinfrastruktur som kan vara av intresse men också vara delaktig i expertgrupper, utbildningar, EU ansökningar mm från svensk sida och bygga upp en stark och konkurrenskraftig svensk nod. 14 medlemsländer med unik forskningsinfrastruktur och expertis delta i EATRIS produktplattform ATMP. EATRIS ATMP Sverige har som mål att fungera som en brygga: -mellan akademi och industri inom svensk life science. -mellan akademisk forskning till innovativa lösningar. -mellan svensk forskningsinfrastruktur och nationella/internationella användare. -mellan Sverige och Europa -och vara delaktiga i ATMP utbildningar inom EATRIS. 

Coordinator: Uppsala universitet – Uppsala universitet Inst immunologi genetik & patologi

Partners: SciLife Lab, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet, BiOMS, Umeå Universitet, Uppsala Clinical Research Centre, Testa Centre, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, KTH, Linköpings Universitet. 

  • Marknadsföra unika ATMP forskningsinfrastruktur och expertis inom ett stort internationellt nätverk med över 150 + institut runt om i Europa
  • Delta i EATRIS plattformsmöten med möjlighet till samarbeten i ett stort Europeiskt nätverk inom ATMP
  • Bidra med kompetens och forskningsinfrastruktur vid nationella och internationella projektsamarbeten och serviceförfrågningar – nya användare av infrastrukturen
  • Vara delaktig i större ATM EU ansökningar via EATRIS – bygga ett konsortium, gå med som partner, ledare av EATRIS flaggskeppsprojekt eller bildande av hubbar
  • Var delaktig i ATMP utbildningar, sommarskolor, mentorprogram eller ta en ledande roll i plattformarnas ledning under EATRIS paraply

Contact: Ulrika Bäckman  070-167 94 74

Hemsida: Advanced Therapy Medicinal Products – EATRIS