ATMP2030 Partners

List of our ATMP2030 Partners

 1. Akademiska Sjukhuset
 2. Apotekarsocieteten
 3. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
 4. CombiGene AB
 5. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
 6. Läkemedelsakademin
 7. Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF)
 8. Läkemedelsverket
 9. Mendus AB
 10. MSC Nordics AB
 11. NextCell Pharma AB – Cellaviva AB
 12. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
 13. Region Västerbotten – FoU Staben
 14. Region Örebro Län – Forskning och utbildningsstaben
 15. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials – Coordinator
 16. Region Östergötland – Ledningsstaben
 17. Sveriges Kommuner och Landsting – Avdelningen för Vård och Omsorg
 18. Umeå universitet – Institutionen för integrativ medicinsk biologi
 19. VERIGRAFT AB
 20. Västra Götalandsregionen – Gothia Forum
 21. XNK Therapeutics AB