Sustainable continuation

Delmål 5: Organization and financing model for sustainable continuation

Delmål 5: Långsiktig hållbarhet

ATMP2030 skall vara långsiktigt hållbar. Detta skall åstadkommas genom att verka för kontinuitet och ökade resurser från offentlig och privat sektor till ATMP-området, samt en kontinuerlig utveckling av det svenska innovationssystemet kring ATMP.

Ett möjligt scenario är att centrala funktioner av ATMP2030 drivs inom ramen för en legal entitet som, åtminstone delvis, finansieras genom att den erbjuder efterfrågade tjänster och service till aktörer inom området.

Kontaktpersoner: Jukka Lausmaa