Implementation in Healthcare

Delmål 3: Effektiva processer för forskning och tillgängliggörande av kostnadseffektiva ATMP inom svensk sjukvård

Delmål 3 verkar för tillgängliggörande av kostnadseffektiva ATMP i hälso- och sjukvården, från forskning och utveckling i kliniska studier till införande av marknadsgodkända läkemedel.

Aktiviteter och projekt:

De aktiviteter och projekt som genomförs inom delmål 3 är behovsdrivna. Delmålet har stark förankring i universitetssjukhusen och SKR, och samarbetar med små och stora bolag samt branschföreningen Läkemedelsindustriföreningen, myndigheter och med patienter och närstående. Behov och utmaningar plockas upp ur nätverk, workshops och möten. De utmaningar som adresseras av delmålet är generella och på systemnivå.

3-1. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för sjukhusapoteksfunktioner

3-2. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring juridiska frågor för sjukhus och regioner

3-3. Ökad kompetens kring hantering och användning av ATMP

3-4. Patient- och närståendesamverkan

3-5. Underlätta kvalificering av kliniker för ATMP

3-6. Identifiera möjligheter och hinder för uppföljning av ATMP

3-7. Utmaningar och möjligheter kring kliniska läkemedelsprövningar av ATMP i Sverige

Länkar;

Rapport: Tillgängliggöra avancerade terapier i Sverige: svenska ATMP-centrum (Framtagen inom Delmål 3. Ligger till grund för arbetet med gemensam vision/målbild för ATMP centrens roll och kapacitet)

Rapport: Vård-och omsorgsanalys rapport – Genvägen till ökad precision

Rapport från TLV: Beräkning och betalning ATMP och precisionsmedicin

NT-rådet – rådet för nya terapier är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner

SU ATMP Center – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) – Karolinska Universitetssjukhuset