Reports

Here you will find links to reports published by our projects.

Find the ’Pilot Study of a Swedish Institute for Cell Therapy’ at the bottom.

Patient- och närstående- samverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Samverkan-2-0-tillganglighet.pdf

Lägesrapport och kartläggning av utbildning och framtida kompetensbehov inom ATMP

Utbildning-och-Kompetensbehov_web.pdf

Yearly report of Nordic ATMP status, completed July 2022 by the ATMP2030 National Coordination activity

Yearly Nordic ATMP report July 2022

Read about the Swelife-ATMP initiatives towards identifying ATMP specific gaps in law, ethics and regulation, as well as identifying specific needs within healthcare, business, research and industry.

Swelife-ATMP-slutrapport-final.pdf

Infrastructure report completed March 2021 from the ATMP2030 Innovation Milieu Industrial development activity.

20210406-ATMPInfrastructure-final.pdf

Commercial aspects report completed December 2020 by the Swelife-ATMP health economics project.

Final-rapport-dec-2020_final_ENG_v3.pdf

Utmaningar och möjligheter för stamcells-baserade läkemedel i Sverige och karta över etiskt och legalt ramverk.

Slutrapport-SDP2-Swelife-ATMP.pdf

Baselining activity within Swedish ATMP completed October 2020.

Report-infrastructure-RISE_v4.pdf

Regulatoriska aspekter vid ATMP-utveckling

Swelife-ATMP-regulatory.pdf

Swelife-ATMP Gene Therapy report completed February 2020 on opportunities and challenges in Swedish gene therapy.

Swelife-Gene-therapy-report-2020-02-24.pdf

Pilot Study of a Swedish Institute for Cell Therapy published late 2017.

Report on RISE ATMP pilot study_exklAppendix3