Kvalificering av kliniker

3-5. Underlätta kvalificering av kliniker för ATMP

Utmaning: Omfattande kvalificeringar av verksamheter i hälso- och sjukvården vid införande av nya ATMP leder till stor resursåtgång vilket blir ohållbart i längden. Det finns ett behov av ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan berörda aktörer (ex företag och myndigheter) och hälso- och sjukvården.

Mål: Ökad förståelse för varandras behov, system och kompetens vilket bidrar till smidigare kvalificeringar och införandeprocesser som är långsiktigt hållbara.

Medverkande: Läkemedelsindustriföreningen, små och stora bolag, myndigheter, regioner och universitetssjukhus

Kontakt: Kristina Levan och Ewa Ellis

Rapport från workshop;
Sammanställning kvalificering av kliniker för ATMP