Ökad kompetens

3-3. Ökad kompetens kring hantering och användning av ATMP

Utmaning: ATMP är en relativt ny klass av läkemedel med hög komplexitet, vilket gör att de omfattas av en mängd regelverk och lagrum. Hantering och användning kan kräva särskild kompetens.

Mål: Ökad förmåga att använda och hantera ATMP på ett kvalitetssäkrat sätt inom hälso- och sjukvården.

Medverkande: ATMP-centra, tillverkare, vävnadsinrättningar och andra regulatoriskt kunniga verksamheter vid universitetssjukhusen. Gruppen samverkar med myndigheter och produktutvecklare.